Krupa Na Uni
Zdravstvo
http://www.krupanauni.org/zdravstvo.html

© 2018 Momo - Krupa Na Uni

Zdravstvo

 

Zdravstvena zaštita na području opštine Krupa na Uni je organizovana kroz timove porodične medecine smještene u domu zdravlja u Donjem Duboviku kao i područnim ambulantama u Hašanima, Osretku i Buševiću.

 

Dva tima porodične medicine pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 1946 registrovana pacijenta.