Krupa Na Uni
Zanimljivosti
http://zanimljivosti.html

© 2015 Momo - Krupa Na Uni

Zanimljivosti

Od zanimljivih dešavanja na području opštine treba izdvojiti:

 

- Tradicionalno kapanje, održano u februaru.    Slike sa kapanja

 

- Tradicionalni Ćopićevi dani održani u maju.    Slike sa susreta

 

- Tradicionalni fudbalski turnir bratskih opština.    Slike sa turnira