Krupa Na Uni
Privreda
http://www.krupanauni.org/privreda.html

© 2018 Momo - Krupa Na Uni

Privreda

 

            Zbog sveukupnog privrednog okruženja i stagnacije privrednog razvoja, privreda na području Opštine Krupe na Uni je trenutno oslonjena  na  tekstilnu industriju (Zlatna Igla) pogon  koji zapošljava 20 radnika uglavnom žena i nalazi se u Osredku.

            Zbog nerazvijenosti privatnog sektora ,nedostupnosti privatnog kapitala , privredni razvoj nije realno očekivati brzo i lako rješiti.

            Zastupljenost privatnog sektora se ogleda kroz pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga,te malog broja zanatskih radnji i to:

 

            1. Samostalne trgovačke radnje .............................4

            2. Ssamostalne ugostiteljske radnje .....................4

            3. Ssamostalne zanatske radnje............................2

            4. Aautoprevoznička djelatnost................................2

            5. Poljoprivredna djelatnost.....................................2

Poljoprivreda i šumarstvo

 

            Opština Krupa na Uni je izrazito poljoprivredno-stočarski  kraj u čemu ona vidi okosnicu svog razvoja, kroz proizvodnju zdrave hrane i sve veću proizvodnju za tržište. Svu svoju pažnju opština usmjerava na razvoj poljoprivrede (stočarstvo, ratarstvo i voćarstvo).

            Opština raspolaže sa 4.093 hektara obradive poljoprivredne površine, 1740 hektara pašnjaka, 663 hektara livada, 2500 hektara šume i 111 hektara voćnjaka.Skoro u cjelosti navedene površine su u privatnom posjedu, što je svakako bitna činjenica za budućnost u smislu intenziviranja poljoprivredne proizvodnje kroz razvoj zadrugarstva i kooperantskih odnosa.U ratarskoj proizvodnji dominantna je proizvodnja merkantilnog kukuruza i strnih žita (pšenica, zob, ječam), te travno-djetelinskih smješa.U oblasti voćarstva najzastupljenije voćne vrste su šljiva i jabuka. Uslovi za gajenje voća na ovim prostorima su izuzetno povoljni, a zadnjih godina je prisutan porast broja intenzivnih zasada.Kada je rječ o stočarskoj proizvodnji, ona je na području naše opštine oduvijek imala značajnu ulogu, ranije više kroz proizvodnju mesa u govedarstvu i ovčarstvu, a u zadnje vrijeme prioritet ima proizvodnja mlijeka i njegov plasman kroz organizovan otkup mljekare iz Kozarske Dubice.Godišnje se sa područja naše opštine otkupi oko 1.300.000 litara mlijeka, što je bitna stavka u prihodu stanovništva  na ovom području.

             Šumsko bogatstvo je takođe bitan faktor razvoja. Ukupna površina pod šumom je 2500 hektara, od čega je 1500 hektara u privatnom vlasništvu. Šumama na našem području gazduje šumsko gazdinstvo Prijedor.