Krupa Na Uni
Lokalna uprava
http://op-tinska-uprava.html

© 2015 Momo - Krupa Na Uni

Lokalna uprava

 

Vlast u opštini Krupa na Uni je podjeljena na izvršnu i zakonodavnu vlast.

            Na čelu izvršne  vlasti je Načelnik opštine, koji se bira na neposrednim lokalnim izborima i koji predstavlja opštinu i rukovodi jedinstvenim organom uprave organizovanom kroz opštinsku administrativnu službu koju čine sledeći referati:

-referat za budžet i finansije,

-referat za izvršenje budžeta,

-referat za urbanizam,građevinarstvo,

-referat za privredu i poljoprivredu,

-referat za društvene djelatnosti,

-referat dječije i socijalne zaštite,

-referat za boračku i invalidsku zaštitu i

-matični ured.

 

            Zakonodavnu vlast čini skupština koja broji 11 odbornika iz četri političke paritije koje su osvojile mandate na prošlim lokalnim izborima i to:

            4 odbornika iz DNS

            3 odbornika SNSD

            3 odbornika SDS i

            1 odbornika PDP.

            Skupštinom opštine predsjedava predsjednik koji se bira na period od četri godine i bira se iz reda odbornika

            U sastavu opšine Krupa na Uni djeliju i rade boračka organizacija, kao i organizacija crvenog krsta.