Krupa Na Uni
Aktivnosti
http://aktivnosti.html

© 2015 Momo - Krupa Na Uni

Aktivnosti

 

Od aktivnosti na području opštine Krupa na Uni treba izdvojiti:

 

Prosjecanje i nasipanje lokalnog putnog pravca D.Petrovići – G.Bušević.Vrijednost radova 89.007,50 KM. Radovi u završnoj fazi.